تکنولوژی


مخازن تحت فشار نوع یک معمولاً از ماده اولیه خام به سه شکل مختلف لوله، ورق یا شمشال تولید می‌‌گردند. در حالت کلی فرایند ساخت در هر سه نوع شامل دو مرحله می باشد. در مرحله اول قسمت انتهایی به همراه قسمت استوانه ای مخزن ساخته می شود (عمليات تحتانی یا Bottoming) و در مرحله دوم، قسمت گلویی شکل دهی می شود (عملیات گلویی کردن یا Necking).

از مهمترین مراحل ساخت مخازن تحت فشار شکل دهی چرخشی گرم (Hot spinning) است. در مخازن تولیدی از لوله، لوله های فولادی بدون درز با قابلیت عملیات حـــرارتی استفاده می شود. 

در تولید مخزن از لوله های بدون درز، انتهای سیلندر به روش چرخشی شکل دهی می شود. در صورتی که بدنه استوانه ای شكل نیاز به کاهش ضخامت داشته باشد، محصول تحت عملیات فلوفورمینگ نیز قرار می گیرد. در این روش بعد از حرارت دادن انتهای سیلندر در يك کوره القایی، سیلندر با يك حمال به داخل مرغك دستگاه CNC حمل شده و شروع به چرخیدن می کند. غلتك شكل دهنده به منظور ایجاد فشار موضعی و در نهایت ایجاد تغيير شكل، به طور مرتب در طول يك مسير از پیش طراحی شده حرکت کرده و پروفیلی از ضخامت را در انتهای لوله ایجاد می کند که نهایتاً در پاس آخر فرایند شکل دهی، انتهای لوله بسته می شود. با طراحی شكل و زاویه غلتك امكان شكل دهی انتهای لوله به صورت نیمکره یا پوسته عدسی شکل وجود دارد.

 

بعد از انجام مرحله اولیه ساخت مخزن نوع اول CNG که طی آن قسمت انتهایی همراه با قسمت بدنه مخزن به دست می آید، مرحله دوم فرایند ساخت، جهت شکل دهی قسمت گلویی شکل مخزن (Necking) آغاز می شود. این فرایند برای تمامی حالات ساخت کپسول ار سیلندر بدون درز، ورق و یا شمشال یکسان می باشد. برای شکل دهی منطقه گلویی لازم است انتهای دیگر کپسول توسط کوره القایی برای انجام کار گرم حرارت دهی گردد. بعد از ایجاد حرارت لازم، پروفیل گلویی در انتهای کپسول با دستگاه CNC و توسط فرایند اسپینینگ یا شکل دهی چرخشی ایجاد می شود.