مخازن


سبد حمل مخازن تحت فشار یکی از محصولات توانا است. این محصول برای حمل گازهای فشرده مختلف در حجم های مختلف  طراحی و تولید شده و به دو صورت عرضه می شود:

1. ثابت (نصب در محل)

2. متحرک (در هنگام نصب خودرو)

طراحی سبد سیار محدود به نوع وسیله نقلیه، ابعاد و وزن ترافیکی است که در جاده های کشور حمل می شود. این شرکت بیشترین توانایی را در طراحی حالت بهینه لیتر به بعد و وزن با مکان های مختلف نسبت به ابعاد و وزن خودروهای مختلف دارد