شرکت های همکار


در حال حاضر کلیه شرکت های خودروساز شامل ایران خودرو، سایپا، زامیاد، شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی، شرکت اتوبوسرانی و سایر شرکت های همکار از توانمندی و ظرفیت این شرکت در دوگانه سوز نمودن ناوگان های حمل و نقل خود استفاده می نماید.شرکت توانا در صدر تولیدکنندگان  کلیه تجهیزات سی ان جی در کشور بوده و به امید خدا، در سال های آتی شاهد توسعه قراردادهای بزرگ ملی در سطح کشور و منطقه خواهیم بود.