برگزاری دومین رویداد فناورانه وسایط نقلیه گازسوزngv


در این رویداد به موضوعاتی همچون :
1.
سیاست گذاری کلان در حوزه NGV و نقد آن توسط جناب آقای مهندس محمود قاسمی ( عضو هیئت مدیره هلدینگ صنعتی و بازرگانی صنام )
2.
وضعیت ناوگان حمل و نقل با سوخت گاز در جهان توسط دکتر ابراهیم اکبر پوران ( قائم مقام فنی مدیرعامل شرکت ایدم )
3.
صنعتی سازی خودروهای دوگانه سوز توسط دکتر محمدرضا حامدی ( کارشناس قوای محرکه مرکز تحقیقات ایران خودرو )
4.
نگاهی راهبردی به CNG و خودروهای دوگانه سوز توسط دکتر امیرحسین کاکایی ( عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران )
5.
توسعه فناوری موتور گاز سنگین و نیمه سنگین توسط مهندس سیامک علیزاده نیا ( مدیریت راهبرد شرکت تحقیق، طراحی و تلید موتور ایرن خودرو

پرداخته شد.TAVANA

TAVANA

TAVANA