برگزیده شاندهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران وزارت صنعت و معدن


برگزیده شدن شرکت توانا به عنوان برترین تولید کننده

جناب آقای مهندس محسن خانقلی از طرف شرکت دانش بنیان توسعه اندیشان اطلس(برترین تولید کننده مخازن تحت فشار در ایران) به عنوان شرکت برگزیده در شانزدهمین جشنواره ملی تولید کنندگان و مدیران جوان وزارت صنعت و معدن، لوح تقدیر را دریافت کردند. این موفقیت را به کلیه همکاران زحمتکش شرکت دانش بنیان توسعه اندیشان اطلس تبریک میگوییم.TAVANA

TAVANA