برگزاری کنسرسیوم فعالان صنعت NGV به همت شرکت توانا


در روز سه شنبه 15 شهریورماه 1401 کنسرسیوم فعالان CNG در شرکت توانا برگزار گردید . این نشست با حضور مدیر طرح CNG شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی جناب آقای مهندس باقری و جانشین طرح CNG جناب آقای مهندس انصاری و مدیرعامل های محترم و نماینده های شرکت های پارس ام سی اس، اتحادیه سوخت های جایگزین و خدمات وابسته، شهاب گازسوز، الکتروفن، البرز یدک، مپرا، هواپیماسازی اصفهان(هسا)، نگارین صنعت آسیا ، آوا الکتریک، قاره سبز، نادر سرشت و ... شرکت داشتند . 

 TAVANA

TAVANA

TAVANA

TAVANA