بازدید از کارخانه پرشیا و نشست خبری با موضوع همکاری شرکت های ایرانی در توسعه صنعت NGV نیجریه


در روز چهارشنبه 9 شهریورماه 1401 نشستی با حضور اصحاب رسانه با موضوع همکاری شرکت های ایرانی در توسعه صنعت NGV نیجریه در محل شرکت توانا برگزار گردید . درین نشست خبری ، پتانسیل های علمی و عملی ایران جهت حضور در صنعت و بازار های بین المللی معرفی گردید و ابعاد مختلف اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی پروژه نیجریه بررسی گردید . 

درین نشست جناب آقای قاسمی رییس هییت مدیره صنام، پروژه نیجریه را پروژه ای ملی بیان کردند و گفتند برای پروژه نیجریه نیاز به استفاده از کلیه پتانسل های شرکت های مرتبط با صنعتی NGV در ایران می باشد.

دراین کنفرانس خبری ، که با حضور 24 رسانه داخلی برگزار شد از ظرفیت های خط تولید کارخانه پرشیا و دیگر پروژه های مجموعه توانا بازدید شد. TAVANA

TAVANA

TAVANA

TAVANA

TAVANA

TAVANA

TAVANA

TAVANA