بازدید وزیر نفت نیجریه و سفیر این کشور از کارخانه کاوش شرکت توانا


وزیر نفت نیجریه و هییت همراه طی سفری به ایران در روز یکشنبه 6 شهریورماه 1401 به قزوین سفر کرده و طی بازدیدی از کارخانه مخازن فشرده کاوش شرکت توانا ، از نمایشگاه دستاوردهای این شرکت در حوزه قطعات و پروژه های دانش بنیان نیز دیدن کردند .

طی این بازدید، وزیر نفت نیجریه جناب آقای سیلوا، پتانسیل های علمی و عملی توانا را بسیار مفید تلقی کرده و از این بازدید اظهار خرسندی نمودند TAVANA

TAVANA

TAVANA