صنعتی


مخزن تنفسی خلبان در هنگام ایجکت

این مخازن برای فشار کاری 1800PSI طراحی و ساخته شده اند و با فشار 3000PSI مورد آزمون هیدرو استاتیک قرار می گیرند. این مخازن قابلیت ذخیره سازی 62 نرمال لیتر اکسیژن را دارا می باشد. از این مخازن به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز خلبان در زمان اجکت استفاده می شود. جنس این مخازن فولاد 4130 بوده و مطابق استاندارد DOT 3AA طراحی و تولید می گردند. هم چنین حداقل عمر این مخازن 15 سال است.

 مخزن اکسیژن در کابین خلبان

مخازن 10 لیتری اکسیژن برای فشار کاری 124 بار طراحی شده اند و قابلیت ذخیره سازی 1250 نرمال لیتر اکسیژن را دارا می باشد. این مخازن به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز کابین خلبان مورد استفاده قرار میگیرند.

مخازن جایگاهی ایستگاه های CNG

این مخازن شامل دو گروه 80 لیتری و 150 لیتری می باشند که برای فشار 275 بار طراحی و تولید شده اند . این مخازن به عنوان مخازن ذخیره در جایگاه های سوخت مورد استفاده قرار می گیرند.البته برای مصارف صنعتی از جمله ذخیره هوای فشرده در فشار 275 بار نیز می توان از مخازن استفاده نمود.

اکسیژن، جوشکاری

این مخازن برای فشار های 150 و 200 بار طراحی و تولید می شوند. از این مخازن در مصارف صنعتی از جمله جوشکاری و تامین اکسیژن برخی تجهیزات استفاده می شود همچنین برای تامین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان ها نیز از این مخازن استفاده می گردد.

مخازن اتان

این مخازن به منظور انتقال گاز اتان و برای فشار کاری 180 بار طراحی و تولید شده اند. این مخازن شامل دو سری مخازن 145 لیتری با طول 1.8 متر و مخازن 200 لیتری با طول 2.4 متر می باشد. مخازن 200 لیتری تحت فشار180 بار برای اولین بار در کشور طراحی و تولید شده است.

استاندارد طراحی و ساخت این مخازن INSO 7909 بوده که مطابق با این استاندارد، مخازن با فشار 270 بار مورد آزمون هیدرواستاتیک و با فشار 432 بار  مورد آزمون ترکیدگی قرار می گیرند. جنس این مخازن از فولاد کروم-مولیبدن  34crmo4 1.7220  بوده و هم چنین حداقل عمر این مخازن با توجه به آزمون سیکلی انجام گرفته بر روی این مخازن 15 سال می باشد.

مخازن هوای فشرده 500 بار

این مخازن به صورت سفارشی و به منظور ذخیره سازی هوای فشرده با لیتراژ 57 لیتر آبی و در فشار 500 بار  مطابق با استاندارد INSO 7909 طراحی و تولید شده اند. این مخازن با فشار کاری 500 بار و فشار تست 750 بار و فشار ترکیدگی 1200 بار برای اولین بار در کشور طراحی و تولید شده است.

جنس این مخازن از فولاد کروم-مولیبدن  42crmo4 (1.7225) بوده و هم چنین حداقل عمر کاری این مخازن مطابق با استاندارد INSO 7909 برابر 15 سال است. لازم به ذکر است که در طراحی و ساخت رزوه گلویی این مخازن، از رزوه ¾ NPT  استفاده شده است.

مخازن اکسیژن

مخازن تنفسی  به دو دسته کامپوزیتی ( نوع 3) و تمام فلزی ( نوع 1) تقسیم می گردد. مخازن کامپوزیتی دارای مزیت کاهش وزن 50 درصدی نسبت به مخازن تمام فلزی می باشد که این موضوع با کاهش ضخامت لایه آستر فلزی و تقویت با لایه کامپوزیتی، میسر می گردد که به عنوان مثال مخزن کامپوزیتی تنفسی در حجم 2.5 لیتر، دارای وزن حدود 2 کیلوگرم می باشد.     

مخازن طبی ( اکسیژن )  

این مخازن برای تامین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرند. استاندارد طراحی و ساخت این مخازن INSO 7909 بوده که مطابق با این استاندارد، مخازن با فشار 1.5 برابر فشار کاری (1.5  Pw) مورد آزمون هیدرواستاتیک و با فشار 1.6 برابر فشار آزمون هیدرواستاتیک ( 1.6  Ph)  مورد آزمون ترکیدگی قرار می گیرند.

جنس این مخازن از فولاد کروم- مولیبدن 34crmo4 1.7220 بوده و هم چنین حداقل عمر کاری این مخازن مطابق با استاندارد مذکور 15 سال است.